Lezen en schrijven bij kinderen

Denk je eens in hoe frustrerend het moet zijn als je woorden niet begrijpt. Of als je jezelf niet duidelijk kunt maken. Moeite met lezen en spellen geeft problemen op school, maar het is ook emotioneel zwaar voor je kind. Hij kan angstig, boos of agressief gedrag vertonen. Een vertraagde taalontwikkeling of dyslexie kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor het (willen) leren lezen en begrijpend lezen. Goede beheersing van taal is echter onmisbaar om contact te kunnen maken.

Herken je de volgende zorgen?

  • Je kind heeft problemen met het herkennen en onderscheiden van letters.
  • Je kind vindt het moeilijk om te hakken, plakken of te rijmen.
  • Er zijn problemen in het voorbereidend lezen.
  • Je kind heeft lees- en/of spellingsproblemen.

Lees- en schrijfproblemen en dyslexie

Van 0 tot 6 jaar is je kind volop bezig met het leren van taal. De manier waarop hij taal leert, is van invloed op zijn latere taal- en denkontwikkeling. Is de basis niet goed, dan blijft je kind daarvan hinder ondervinden in zijn groei. 
Een minder vlotte ontwikkeling van lezen en spellen kan samengaan met taal- en spraakproblemen. Zo kan onvoldoende fonologische vorming (het herkennen en onderscheiden van klanken) een reden zijn voor latere lees-, schrijf- en spellingsproblemen.

Moeite met lezen en schrijven kan ook veroorzaakt worden door dyslexie. Dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt lezen’. Het is een verzamelnaam voor aandoeningen die technisch lezen (het koppelen van lettertekens aan klanken en daarin woorden herkennen) moeilijk maken. Kinderen met dyslexie vinden het lastig combinaties van woorden te onthouden, het verschil te horen tussen klanken of klanken in de goede volgorde te zetten.

Wat doet de logopedist bij problemen met lezen en schrijven

De logopedist speelt een belangrijke rol in het proces van signaleren, vaststellen en behandelen van problemen met lezen en schrijven. Hij kan risicofactoren voor dyslexie al heel vroeg opmerken. Een logopedist is deskundig op het gebied van spraak- en taalstoornissen. Daarom kan hij ook factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken), goed behandelen. 
De logopedist helpt kinderen met dyslexie bij het vergroten van de leesvaardigheid, het leren omgaan met dyslexie en de beperking ervan te verminderen. Door deze begeleiding in een vroeg stadium te starten kan dyslexie niet voorkomen worden, maar het verkleint wel de gevolgen ervan.

Kiezen voor logopedie voor kinderen bij de Spraakfabriek

Soms is het nog niet zo dat je kind in het leerproces vast loopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Bedenk dat snel handelen bij het vermoeden van dyslexie bij je kind ontzettend veel achterstand kan schelen. Twijfel je over het taalgebruik van je kind? Vragen staat vrij!

De logopedisten die bij de Spraakfabriek werken hebben ruime ervaring met logopedie voor kinderen. Wij houden het graag leuk: onze aanpak bij behandeling van kinderen is speels en kindgericht. Ons enthousiaste team zorgt voor aantrekkelijke werkvormen en materialen. We spelen bijvoorbeeld spelletjes. Ondertussen bieden we de algemene of specialistische logopedische zorg die nodig is, van de hoogst haalbare kwaliteit. Door deze aanpak komen kinderen graag naar de logopedische behandeling. Met resultaat! Daarnaast laten we jou als ouder/opvoeder niet aan de zijlijn staan, we betrekken je intensief bij de begeleiding.

Onze logopedisten zijn te vinden in onder andere de volgende locaties:

Meld je nu aan

Direct aanmelden logopedie

Contact
De Spraakfabriek
Dirk IV-Plein 12
4223 NJ Hoornaar
085-1304077
info@spraakfabriek.nl
Volg ons
© 2024 Spraakfabriek