Gehoor bij kinderen

Bij gehoorproblemen van je kind denk je misschien niet zo snel aan de logopedist. Toch is het logisch dat deze ook naar het gehoor kijkt, want logopedie gaat over communicatie: een combinatie van spreken en luisteren. Merk je dat je kind problemen heeft met gehoor of luisteren? Dan kan de logopedist je op de volgende manier helpen.

Herken je de onderstaande situatie(s)?

  • Je kind hoort goed, maar er zijn problemen in de luisterfunctie
  • Je kind heeft moeite je te verstaan in een lawaaiige omgeving
  • Je kind herhaalt klanken of woorden
  • Het lijkt wel of klanken, woorden en zinnen niet goed bij je kind binnenkomen en/of dat je kind deze auditief niet goed kan verwerken

Problemen auditieve verwerking en slechthorendheid

Kinderen die goed kunnen horen, kunnen toch moeite hebben met hun luisterfunctie en de auditieve verwerking van geluiden, klanken, woorden en zinnen. Een kind met auditieve verwerkingsproblemen zegt bijvoorbeeld vaak ‘huh’, vindt mondelinge opdrachten lastig te begrijpen en/of heeft moeite mondelinge informatie te onthouden. 
Dit kan op korte en lange termijn voor problemen in de ontwikkeling van taal en spraak zorgen en heeft invloed op het leren. Bij schoolgaande kinderen spelen daardoor andere problemen mee. Bijvoorbeeld slechte schoolprestaties, moeite met het vervullen van klassikale opdrachten en snelle afleiding door geluiden.

Bij slechthorende kinderen is het gehoor licht tot zeer ernstig beschadigd. Aangeboren slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Wanneer slechthorendheid op latere leeftijd ontstaat moet het kind geluiden en spraak opnieuw leren herkennen en verstaan.

Wat doet de logopedist bij gehoorproblemen

Logopedisten signaleren, onderzoeken en behandelen stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, eten en drinken en mondgedrag. Bij problemen met de auditieve verwerking start de logopedist met onderzoek naar de vaardigheden van het kind. Je krijgt advies over de invloed op de taal en spraak van het kind. De logopedist kan ook gerichte oefeningen voorstellen om de auditieve functies te verbeteren.
 Als een kind slechthorend is, onderzoekt de logopedist in hoeverre er taal- en spraakachterstand is en adviseert daarover. De eventuele behandeling bij de logopedist is erop gericht de taalachterstand te verminderen, een goede uitspraak aan te leren en spraakafzien (liplezen) te leren.

Kiezen voor logopedie voor kinderen bij de Spraakfabriek

Twijfel je of dat je kind baat heeft bij logopedie? Vragen staat vrij. Bedenk ook dat snel handelen bij het vermoeden van auditieve problemen je kind ontzettend veel achterstand kan schelen. 
Wanneer je je zorgen maakt over het gehoor van je kind kun je via de huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist een verwijzing vragen en naar ons toe komen. Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

De logopedisten die bij de Spraakfabriek werken hebben ruime ervaring met logopedie voor kinderen. Wij houden het graag leuk: onze aanpak bij behandeling van kinderen is speels en kindgericht. Ons enthousiaste team zorgt voor aantrekkelijke werkvormen en materialen. We spelen bijvoorbeeld spelletjes en er is veel afwisseling. Ondertussen bieden we de algemene of specialistische logopedische zorg die nodig is, van de hoogst haalbare kwaliteit. Door deze aanpak komen kinderen graag naar de logopedische behandeling. Met resultaat! Daarnaast laten we jou als ouder/opvoeder niet aan de zijlijn staan, we betrekken je intensief bij de begeleiding.

Ben je op zoek naar een logopedist bij jou in de buurt? In onder andere de volgende regio’s zijn wij actief:

Meld je nu aan

Direct aanmelden logopedie

Contact
De Spraakfabriek
Dirk IV-Plein 12
4223 NJ Hoornaar
085-1304077
info@spraakfabriek.nl
Volg ons
© 2024 Spraakfabriek