0180-428690 info@spraakfabriek.nl

Parkinson

Logopedie bij Parkinson

Logopedie bij de ziekte van Parkinson richt zich op 3 domeinen:

  • moeite met spreken;
  • moeite met kauwen en slikken;
  • moeite met speekselbeheersing.

Moeite met spreken

De meest voorkomende problemen doen zich voor op het gebied van de spraak. De verstaanbaarheid vermindert. Dit komt onder andere door een afname van de luidheid en stemkwaliteit, een afname van articulatiebewegingen en een toename van het spreektempo. De stem kan zacht en hees klinken waardoor de communicatie met de omgeving moeizaam verloopt.

Bij de logopedische behandeling van het spreken wordt gebruik gemaakt van het principe dat luider spreken leidt tot een betere verstaanbaarheid.

Er is dus één instructie om te onthouden en toe te passen, namelijk luider spreken. Daarmee verminderen ook de andere problemen:

  • Een zachte stem wordt luider en dus beter hoorbaar.
  • Een hese stem wordt helderder. De ademhaling wordt vanzelf dieper, omdat luid spreken zonder diepere ademhaling niet mogelijk is.
  • De articulatie en het spreektempo verbeteren tegelijkertijd, want binnensmonds spreken en snel spreken zijn moeilijk vol te houden als je luider spreekt.

 

Vraag direct ons advies

aanmelden

 

Moeite met kauwen en slikken

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen slikproblemen krijgen.

De symptomen hiervan zijn:

  • verslikken in vast voedsel of vloeistoffen;
  • traag kauwen en slikken;
  • een trage slikinzet (eten lang in de mond houden).

Onze logopedist zal aan de hand van observaties en onderzoeken adviezen en tips geven.

Het doel van de therapie is dat de patiënt op een veilige manier en binnen redelijke tijd voeding toch zich kan nemen.

Kiezen voor logopedie voor volwassenen bij de Spraakfabriek


Het is vervelend als je je niet kunt uitdrukken zoals je wilt. Ervaar je stem- of ademhalingsproblemen, vraag dan eens ons advies. Logopedie kan zinvol zijn voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Wij bieden ook advies en begeleiding aan beroepssprekers ter voorkoming of behandeling van stemproblematiek. Je kunt via de huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist een verwijzing vragen en naar ons toe komen. Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij de Spraakfabriek werken logopedisten die op professionele wijze algemene en specialistische logopedische zorg van de hoogst haalbare kwaliteit bieden. Voor volwassenen stemmen wij onze logopedische behandeling af op jou, als persoon. Je dagelijkse praktijk, het (toekomstige) beroep, je interesses. Dat vinden wij belangrijk. Bovendien is de behandeling zo een stuk aangenamer. En daardoor boeken we vaak goede resultaten.

Moeite met speekselbeheersing

Speekselverlies is een veelvoorkomend problemen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Speekselverlies wordt veroorzaakt door te weinig slikken, te laat slikken, onvoldoende mondsluiting en/of voorovergebogen houding.

Onze gespecialiseerde logopedist zal in kaart brengen wanneer het speekselverlies in het algemeen plaats vindt. Daarnaast zal er bekeken worden wat de behandelbare oorzaken zijn.

De logopedische behandeling bij de ziekte van Parkinson wordt alleen vergoed bij behandeling door een logopedist die aangesloten is bij het ParkinsonNet. Vanuit de Spraakfabriek is onze gespecialiseerde logopedist Elsa de Wit.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Het ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

De behandeling kan zowel in de praktijk als in de thuissituatie plaatsvinden. Elsa behandelt op een praktijklocatie in Gorinchem en in Groot-Ammers. In deze regio’s kunnen ook de behandelingen aan huis plaatsvinden.

 

 

Vraag direct ons advies

aanmelden