0180-428690 info@spraakfabriek.nl

Sandra Dame-Breedveld

Sandra Dame is logopedist en praktijkhouder. Voor de start van de
Spraakfabriek in 2008 is Sandra werkzaam geweest in meerdere praktijken.
Sandra heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam en
cursussen gevolgd op het gebied van stemproblemen, kinderheesheid, adem,
taal, dyslexie, meertaligheid en articulatie. Sandra is allround logopedist en
heeft ruime ervaring in het behandelen van kinderen en volwassenen.
Naast het behandelen van cliënten houdt zij zich als praktijkhouder bezig met
het praktijk- en kwaliteitsmanagement, het begeleiden van stagiaires, het
realiseren van (multidisciplinaire) samenwerking en is zij contactpersoon voor
bassischolen, consultatiebureaus, gemeenten en bedrijven.
Sandra is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van
de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Je kunt telefonisch contact opnemen met Sandra via 06-23767892 of per e-mail
via sandra@spraakfabriek.nl. Sandra werkt in Arkel en Noordeloos.